Hledáte něco?

Inflace

Vždy používejte pumpu (ruční nebo elektrickou) určenou pro typ produktu, který chcete nafukovat. Nepoužívejte kompresor, tlak by byl příliš vysoký a produkt by se nenávratně poškodil. V seznamu našeho příslušenství naleznete pumpu přizpůsobenou vašemu produktu.

V závislosti na produktu existují různé způsoby kontroly. Naše kajaky z PVC jsou vybaveny testem SevyTest, který je umístěn na boční vzduchové komoře kajaku. Doporučené úrovně tlaku je dosaženo, když se černý indikátor SevyTestu nachází mezi značkami A a B. Naše kajaky potažené plátěným potahem a potažené polyesterovým potahem jsou dodávány s manometrem, který umožňuje kontrolovat úroveň tlaku ve vzduchových komorách.

Objem vzduchu ve vzduchových komorách se vlivem tepla zvětšuje, a proto se buď materiál vzduchových komor rozpíná, nebo se zvyšuje úroveň tlaku. Abychom toto riziko snížili, vyhýbáme se použití černé barvy u našich produktů. Zároveň však doporučujeme, abyste nafouknutý produkt, pokud jej nepoužíváte, nenechávali na slunci.